: +7 (3462) 22 15 15
+7 (3462) 35 71 71
E-mail: valeriya-00@mail.ru

! . 22-15-15, 35-71-71!

.

 

:

- -  5000

- - 28 , 14,26                                                                                                                                                                    ( - 13000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- , , , - 28 , 14,26                                                                                                               ( - 13000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 26                                                                                                                                                                          ( - 14500 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 31 , 15                                                                                                                                                                        ( - 15000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 31 , 8,22 , 4,17 , 1,15,29                                                                                                                ( - 14500 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

© 2013 . .