: +7 (3462) 22 15 15
+7 (3462) 35 71 71
E-mail: valeriya-00@mail.ru

! . 22-15-15, 35-71-71!

.

 

:

- -  5000

- - 9, 23                                                                                                                                                                   ( - 13000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- , , , - 9, 23                                                                                                               ( - 13000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 23                                                                                                                                                                          ( - 14500 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 10                                                                                                                                                                        ( - 15000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 3, 15, 29                                                                                                                                                        ( - 14500 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

© 2013 . .