: +7 (3462) 22 15 15
E-mail: valeriya-00@mail.ru

. , 34 - !

.

 

:

- -  5000

- - 7,15,21 ; 5,11,12                                                                                                ( - 13000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- , , , - 7,15,21 ; 5,11,12                                                    ( - 13000 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 16,21 ; 11,12                                                                                                           ( - 14500 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

- - 24,25 ; 9,22,23 ; 6,7,19                                                                           ( - 14500 . , 10500 . 6 12 , 6500 . 6 )

© 2013 . .